söndag 20 mars 2016

Gunvor Nervold Antonsen

Det är hon som fick årets pris.
NORDIC AWARD IN TEXTILES.
En norsk bildkonstnär som integrerar textil i sitt skapande.


Ibland dominerar det textila uttrycket helt och hållet.
Hybridernas Poesi heter utställningen som just nu visas på Textilmuseet.
Men skynda, skynda den pågår endast till den 24 mars.


Gunvor Nervold Antonsen jobbar med många olika textila material.
Som barn tillbringade hon tid i skogen med bestefar,
och de gjorde snaror till jakten.
Idag har snarorna blivit ett konstverk.
Många olika rep i skilda material, och med olika knutar,
hänger luftigt och lätt i utställningslokalen.
Tillsamman bildar de en helhet som är intensivast i mitten.
Det är lätt att urskilja öglor och de väcker tankar,
inte enbart angenäma. 


 Naturen har en självklar plats i hennes konst,
och ofta börjar ett konstverks tillkomst med skissande.
Ett jordskred har inspirerat, flera kraftfulla skisser har målats.


Någon har förverkligats i textil.
På tyll har paljetter sytts fast och så fäst allt på en grov väv.


 Det färdiga verket är stort och utfört i applikationsteknik.
Ganska färgstarka tyger är applicerade på en botten av säckväv.
Stenarna rasar ut ur tyget och hamnar långt utanför.


I nästa verk har mindre tygbitar sytts ihop till en helhet.
De symboliserar löv om hösten, hur de sakta förmultnar och upplöses.
Tygbitarna är löst förbundna med varandra och det är mycket luft mellan dem.


Det syns tydligt på skuggan som bildas på golvet.
Även den ingår i verket, är en bit av förfallet, upplösningen av bladen.

Gunvor Nervold Antonsen har ett annorlunda förhållande till textil.
Det textila förstärks och får en ny dimension,
kanske genom hennes sätt att blanda det med andra tekniker/material.
Hennes sätt att spegla naturen gillar jag.

Här kan du läsa mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar