måndag 6 januari 2014

Textilkonferens i Jordanien.

Jag har blivit ombedd att delta i en textilkonferens Traditional Textile Craft - An Intangible Cultural Heritage? som kommer att äga rum i Jordanien i slutet av mars. Den arrangeras av Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet.
Lite fritt översatt står det så här på deras hemsida:
 
"Textila hantverk och textildesign har alltid haft en viktig ekonomisk, social och kulturell inverkan på både individer och samhällen. Kulturarvet i textil slutar inte med bevarande och insamling av dräkter och andra textilier i museer. Det innehåller levande traditioner ärvda från våra förfäder och de ska vidare till våra ättlingar. Det består av kunskaper och färdigheter för att producera traditionella hantverk, och språk och terminologi som används för att beskriva både verksamhet och de materiella resultaten."

Samtidigt som det är hedrande att blivit inbjuden känner jag mig lite osäker... kan jag tillföra symposiet något av vikt? 
Tanken är att jag ska delge deltagarna hur vi arbetar inom hemslöjdsrörelsen på Gotland. På femton minuter ska det viktigaste fram. Textil produktion, textilt kulturarv, textilt material, textil utbildning och textil formgivning. Säkert har jag glömt något, vi har ju så mycket. Jag berättar mer längre fram!
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund kommer också att presenteras och för de femton minuterna svarar Kerstin Andersson Åhlin. Vi gör våra inlägg tillsammans och stöttar varandra vid framförandet. Men så är ju riksförbund och länsförening tajta inom hemslöjdsrörelsen. 

Så vill du veta mer om frågeställningarna som kommer att belysas på konferensen får du hänga på. Jag planerar att skriva mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar