fredag 17 januari 2014

Tema två

Ikatvävning i Hotan, Kina

Nu är det hög tid att presentera tema två, 

 Förhållandet mellan traditionellt textilt hantverk och modernt mode. 

Ett tema som också ska behandlas på ett fåtal timmar, vilket jag känner blir svårt.

 För visst finns det många som använder sig av traditionella textila tekniker för dagens mode. Eller kanske rättare sagt - inspireras av traditionella tekniker. 
Ikatvävning är en, där man gärna gör en tidsvinst genom att trycka mönstret på tyget istället för hela den omständliga processen med omknytning och färgning innan vävningen.

Och det visar, tycker jag, just problemet med att vår tid är så dyrbar, att saker inte får ta tid.
Det blir en rejäl förenkling av det traditionella hantverket vilket i det här fallet för det mesta resulterar i en sämre vara.

Lite fritt översatt är det här texten för temat:
 Idag finns det en medvetenhet om vikten inte bara att bevara hantverksobjekt utan också uppmuntra hantverkare att producera och förmedla sin skicklighet till andra. Detta är en utmaning. 
Tack vare den industriella revolutionen, har textilier aldrig varit så billiga eller massproducerats lika enkelt, med den tråkiga följden att traditionella textila hantverksfärdigheter och kunskaper inte alltid värderas.
De kunskaper som krävs för komplexiteten av ett textilt hantverk är delvis bortglömda. Det är naturligtvis mycket tidskrävande att ta fram en textil för hand, och sådana textilier har blivit så dyra att bara några människor har råd med dem.
Marknaden för hantverkarna blir mer än någonsin begränsad med följden att det blir mindre fördelaktigt för dem att upprätthålla sina kunskaper.  Som att gamla (traditionell) mönster blir omoderna och att det kan vara svårt för hantverkare att använda traditionella metoder för att producera nya mönster. Det finns en negativ cirkel av orsak och verkan vilket leder till minskning av traditionella textila hantverk och vi tappar kunskap. En förlust som ofta är osynlig.
Många designers vet dock idag att utnyttja potentialen hos traditionellt hantverk i sitt arbete och det leder till en vitaliserande praxis som ofta slutar med mycket "icke-traditionella" resultat. 

Temat kommer att undersöka dynamiken mellan "tradition" och modern mode.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar