måndag 13 januari 2014

Första temat

Tvåändsstickning - ett immatriellt kulturarv?
Textilkonferensen Traditionella textila hantverk - immateriella kulturarv? är indelad i fyra olika teman och vi kommer att behandla dem ett i taget. Definitioner av traditionella textila hantverk och användning av textil terminologi är det första temat som kommer att genomsyra en halv dag. Så här presenteras temat i vårt program:

"Användning av traditionella textila hantverk och design likställs idag ofta med en slutprodukt av högt värde, omfattar begreppet utmärkt kvalitet kombinerat med komplicerade tekniker. Den förkroppsligar tidskrävande produktionsprocesser (ju längre tid det tar att göra en artikel, ju högre värde). Å andra sidan, kan en historiskt traditionell design eller hantverksteknik också uppfattas som gammaldags, dyr och bevaras för sin egen skull i stället för att betraktas som en del av en levande kreativ dynamik. Traditionell textildesign kan anses vara konservativ; textila hantverk är ofta en del av en gemensam identitet och särskilt kan klädedräkter användas för att uttrycka tillhörighet och exklusivitet. Bevarande och återanvändning av traditionell terminologi och uppfinningen av nya villkor kan användas för att spåra kontinuitet och förändring. Terminologi kan också korsa kulturer och användas för att avslöja gemensamma kulturella metoder från förr." 

Ett omfattande tema och vi kommer att vara sex personer med var sin presentation på 15 minuter som ska hjälpa till att föra diskussionen framåt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar