söndag 19 januari 2014

Tema tre


Detalj ur väv av Eva Ek Schaeffer
Så var det dags för tema tre, svårt men väldigt spännande!
  Nu ska vi belysa på vilket vis textil har påverkat samhället och om vi, utifrån de kunskaper vi har, kan förstå hur stort och viktigt samhället har varit.
Och för det behöver vi dagens kunskap om traditionella textila hantverk.

Så här presenteras temat - och ja, lite fritt översatt då:
Användning av traditionella textila hantverk och hantverk i tolkningen av antika samhällen
  Textilredskap utgör ofta den enda och viktigaste typen av bevis för bedömning av omfattningen av produktion och teknik i textilindustrin i det förflutna. Dessa verktyg visar på olika stadier av textil tillverkning. Genom att kombinera text, ikonografiska och arkeologiska bevis med forskning på textila tekniker har vi en fantastisk möjlighet att inkludera textil- och textilproduktion i allmän arkeologisk forskning även om inga faktiska textilier bevarats.

Men från detta arkeologiska och historiska perspektiv behöver vi kunskap om traditionella textila hantverk för att förstå tekniken och de textilier som producerades i det förflutna, och även för att förstå den kraftfulla, men ofta osynliga, påverkan hantverk har på samhällen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar