onsdag 22 januari 2014

Sista temat - 4:an.
  Tema fyra har följande rubrik:

Bevara traditionella textila arv och att göra dem synliga

Nu är det frågan om att ta hand om det immateriella textila arvet. 
Förvalta det och föra det vidare till nästa generation.
Ytterligare en komplex, viktig men svår fråga.
Och också denna gång kort om tid - en eftermiddag.

Lite fritt översatt - lyder texten så här:

" Det är viktigt att bevara denna kunskap och färdighet samt att synliggöra dess betydelse för en bredare publik. I den här workshopen kommer olika aspekter av användningen av traditionella textila hantverk och dess betydelse att undersökas för att demonstrera komplexiteten i traditionella textila hantverk och de många sätt som det görs på och kan användas.Syftet är också att diskutera hur vi kan samarbeta för att skydda ett traditionellt hantverk och även skapa nya och spännande möjligheter inom området, och slutligen för att göra traditionella textila hantverk mer synliga.Detta kommer att involvera textil forskare, museipersonal, textil konservatorer, hantverk folk, textilformgivare och textil samlare från en rad olika discipliner och områden, museer, arkeologi, antropologi, historia, textila hantverk verkstäder, designskolor.

Det är naturligtvis viktigt att samarbeta med personer som är aktiva i traditionella hantverk idag och vi inser också att det måste finnas mer dialog mellan nationalekonomi, kultur, kulturarv, design, tradition. 


Ett av våra mål är därför att undersöka möjligheterna att skapa en plattform för denna dialog."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar