torsdag 20 mars 2014

Vad är immateriellt kulturarv?

Traditional Textile Craft - An Intangible Cultural Heritage?
Det är titeln på textilkonferensen och vad den ska handla om.
Frågetecknet i slutet är lite oroväckande för mig.
Jag tycker traditionellt textilhantverk är ett kulturarv.
En handlingsburen kunskap som traderas!
Mellan generationer och mellan utövare.

Kunskap överförs från mor till dotter.

Däremot är det bra att UNESCO 2003 antog konventionen 
om skydd för det immateriella kulturarvet.
Och ännu bättre att den svenska regeringen beslutade att 
ratificera den. Vilket skedde den 9 december 2010.
Samtidigt gav man uppdraget till Institutet för språk och folkminnen
angående tillämpningen av konventionen i Sverige.

Unescos konvention om skydd av det immateriella 
kulturarvet syftar till att säkra respekten för, 
och öka kunskaperna om de immateriella kulturarvens betydelse. 
Konventionen omfattar bland annat muntliga traditioner, 
sociala sedvänjor och traditionell hantverksskicklighet.
 
Kunskap överförs mellan två utövare av samma teknik.
Arbetet har genomförts i fyra noder, med olika kulturinriktningar.
I noden för traditionell hantverkskunskap har ingått 20 personer,
en av dem var Kerstin Andersson Åhlin, Hemslöjden.

Slutrapporten från arbetet kan du läsa på Nämnden för 
hemslöjdsfrågors hemsida.

På symposiet kommer Geraldine Chaterland att föreläsa 
om ämnet. Bland annat om att det just nu är ca 20 företeelser
 med textil hantverk/slöjd som står på risklistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar