söndag 19 juli 2015

Målarkistan

Vilka fynd som kan göras på auktion.
År 2000 var det en auktion i byn Koldemo i Arbrå,
och där såldes en målarkista med anknytning till socknen.


Helt plötsligt fick Träslottet en bit av sin historia förklarad.
Från Boda i Dalarna till Koldemo i Hälsingland,
kom målaren Göras Hans Hansson och hans hustru Brita.
De hade vandrat hit på 1850-talet för att söka arbete.
 
 
På Träslottet, som då hette Hans Andersgården,
fick de måla väggarna på övervåningen.
Det är en schablonmålning med många motiv.
Och flera av schablonerna fanns i kistan.

 
Här är två av dem - de som användes i hörnen.


Först den här, med det snirkliga motivet i ljus kulör.


När den färgen torkat var det dags för denna schablon.
Den skulle alltså måttas in ovanpå det tidigare målade mönstret.
Så ströpplade målaren i färgen, starkare kulör den här gången.
De raka linjerna kanske han drog upp på fri hand.
De var ju skickliga mästare!


 En liten palett som var lätt att hålla i handen användes.
Antagligen brukades bara en kulör i taget,
och så var det viktigt att färgen torkade mellan de olika lagren.
  

En hel mängd penslar behövdes.
Olika beroende på vad som skulle målas, 
och vilken typ av färg som brukades. 
Penslarna närmast i bild användes för att mjuka upp linjerna.
Fördrivare kallas de och är ofta gjorda av grävlingshår.


Till tunna linjer och fina detaljer användes smala fina penslar.
Hemmagjorda i exakt rätt grovlek för uppgiften.

I kistan fanns även en prisuppgift på baksidan av ett målningsprov:
Ett rum 8 riksdaler
En farstu 5 riksdaler
Ett bord 1 riksdaler

Vid samma tid tjänade:
en manlig jordbruksarbetare ca 1/3 riksdaler,
en kvinnlig ca 1/4 riksdaler om dagen.


Det här är "farstun" i övervåningen, hallen när man kommer uppför trappan.
Kan den vara målad på 15 dagar?
Motsvarande ett arvode för en manlig jordbruksarbetare.
Eller hade en målare en bättre inkomst?

Hans och Britas son Olof blev också målare, 
han började som lärling som 10-åring och var färdig målare efter åtta år.
Han byggde Målarsgården i Koldemo och bosatte sig där.
Kistan har ursprungligen varit hans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar