onsdag 12 februari 2014

Dastkar - Indiens hemslöjd?

 Dastkar är en organisation för hantverkare och konsthantverkare. 
Laila Tyabji var med och grundade den.
Och på flera ställen i boken Threads & voices är den omtalad.

Dastkar är en nationell organisation som tillhandahåller en mängd olika stödtjänster till traditionella hantverkare. Det kan vara utbildning, produktutveckling, design, marknadsföring och lån.
Organisationen etablerades 1981 och arbetar idag med mer än 250 grupper på gräsrotsnivå.
Ca 36 000 hantverkare över hela Indien är knutna till organisationen.

Den tror starkt på hantverket som en social, kulturell och ekonomisk kraft 
med enorm styrka och potential.

Det finns många likheter med den svenska hemslöjdsrörelsen.
Särskilt för hundra år sedan, när den var ung.

Laila ska behandla dessa frågor i sin föreläsning på textilsymposiet.
Och föreläsningen därefter är min och Kerstins.

Vi kommer att belysa förutsättningarna i Sverige idag.
Mycket har hänt under hundra år. Vi har tappat kunskap 
men även lyckats behålla och utveckla en del.

Det är bara att hoppas på att utvecklingen i Indien blir annorlunda.
Kanske har vi något att lära dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar