tisdag 7 oktober 2014

Att mäta tiden

 Går din klocka rätt?
Det har alltid varit en viktig fråga.
Idag ringer vi Fröken Ur eller kollar via dator.


Annat var det förr. I Köpenhamn.
Där ställde man klockan efter en tidskula.
Flätad av pil och placerad på en stång på Nikolaj Kirkes torn.
Sedan 1868 har kulan funnits på kyrktornet.
Precis klockan 13.00 hissades den upp och släpptes ner igen.
År 1909 flyttades kulan till frihamnen och 1941 sänktes den för sista gången.

Då tog radion och Fröken Ur över ansvaret.
Kanske mer praktiskt, men inte lika vackert.
 Men jag undrar så vem som flätat detta mästerverk.
Så jämnt och fint trots sin storlek och grovlek.

 Ett riktigt mästarstycke!

1 kommentar: