lördag 28 juni 2014

Textil på Almedalsveckan

Imorgon börjar Almedalsveckan på Gotland.
Då fylls Visby av politiker och beslutsfattare.
Och andra som vill påverka och föra fram sitt budskap.


I år är det några olika programpunkter med textil i fokus.
Svensk form håller seminarium på Liljehornska gården.
Tisdagen den 1 juli kl. 13.00-14.30.

Framtidens hållbara textilbransch - 
hur svenskt ledarskap kan hjälpa till att lösa globala sociala och
miljömässiga problem och öka svensk konkurrenskraft. 

Det känns både viktigt och spännande att ta del av.
Stora och svåra frågor. På vilket sätt kan vi bidra?

Du kan läsa mer här.


Ihre spinneri är ett av två spinnerier på Gotland.
Här har man kapacitet att spinna 100 kilo garn om dagen.
Men hur sälja det? 
Det behövs ett seminarium om det också!
Idag fungerar spinneriet mest som museum.
Vill du göra ett besök eller läsa mer?
Gör det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar